שינוי החבילה שלי

תוכלו לשנות את החבילה שלכם דרך מסך ההגדרות

Settings --> Change Subscription Plan 

https://uploads.intercomcdn.com/i/o/23424371/63711ef66896671dbd83671c/Snip20170503_64.png

תוכלו לשנות את החבילה בכל יום בחודש ולדעת שתשלמו רק לפי השימוש שלכם באופן יחסי.