Ρυθμίσεις Λογαριασμού

Profitability Monitor - Διαγραφή μη ευπώλητων προϊόντων

Το profitability monitor είναι ένα σύστημα, το οποίο τερματίζει ή αποστέλλει ενημέρωση, σε περίπτωση που ένα αντικείμενο δεν είναι κερδοφόρο, σύμφωνα με τις παραμέτρους που έχετε θέσει.

Αυτό το σύστημα σας επιτρέπει να βελτιστοποιήσετε το λογαριασμό σας, με την αυτόματη διαγραφή αντικειμένων που δεν είχαν πωλήσεις, γλιτώνοντας σας χρόνο και χρήμα (σε eBay fees).

Το profitability monitor έχει 3 παραμέτρους και μόνο όταν συντρέχουν όλες μαζί παράλληλα, το σύστημα διαγράφει το αντικείμενο .

Θα βρείτε το σύστημα κάτω από τη σελίδα Monitor's ---Profitability Monitor:

Θα πρέπει να πατήσετε την εικόνα του μολυβιού, για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία και να επιλέξετε τα ακόλουθα: 

  • When Listing is Not Profitable:  Όταν ένα αντικείμενο δεν είναι κερδοφόρο, μπορείτε να επιλέξετε είτε να ενημερωθείτε, είτε να τερματιστεί αυτόματα στο eBay.
  • Listings left days - Ο αριθμός τον υπολειπόμενων ημερών, προτού το listing ανανεωθεί στο eBay, που το profitability monitor θα ενημερώσει ή θα το τερματίσει. Ο αριθμός των ημερών που απομένουν φαίνεται στη σελίδα Active Listings στη δεξιά πλευρά:
  • Listing minimum sold quantity - Ο ελάχιστος αριθμός πωλήσεων που επιθυμείτε να έχει το αντικείμενο σας προκειμένου να μην τερματίσει.
  • Listing minimum watchers - ο μικρότερος αριθμός των watchers  που επιθυμείτε να έχει το αντικείμενο σας προκειμένου να μην τερματίσει.
  • Listing minimum views - ο μικρότερος αριθμός των views  που επιθυμείτε να έχει το αντικείμενο σας προκειμένου να μην τερματίσει.

(δηλαδή με αριθμό μικρότερο από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, το listing θα ορίζεται ως μη κερδοφόρο και θα τερματίζεται ή θα αποστέλλεται σχετική ενημέρωση - μπορείτε να τη βλέπετε στο notifications, στην κορυφή της σελίδας)

Αν θέλετε να αγνοηθεί κάποια από τις παραμέτρους, μπορείτε να βάλετε μία πολύ υψηλή τιμή σε αυτή.

Παρακάτω, ένα παράδειγμα, το οποίο θα διαγράψει αυτόματα όσα αντικείμενα θέλουν μία μέρα για ν' ανανεωθούν στο eBay, δεν έχουν πωλήσεις (λιγότερες από 1 πωλήσεις) και έχουν οποιοαδήμοτε τιμή στα views και watchers (γιατί η καθορισμένη τιμή των views και watchers είναι αδύνατο να καταμετρηθεί): 

Αφού καθορίσετε όλες τις παραμέτρους όπως επιθυμείτε, πατήστε το κουμπί V για να αποθηκεύσετε τις επιλογές σας και να ξεκινήσετε το μόνιτορ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το profitability monitor εφαρμόζεται σε όλα τα ενεργά αντικείμενα σας στο eBay ,ακόμα κι αυτά που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ συνδεθεί στο AutoDs (Untracked Listings).

Επιπλέον, μπορείτε να δείτε και τα παρακάτω άρθρα που θεωρούμε ότι θα βρείτε χρήσιμα:

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη ερώτηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του customer support chat :)

Please rate the article below and let us know what you think!