Προσθήκη και επεξεργασία template

Τα templates είναι πολύ χρήσιμα για τα listing μας. Ένα όμορφο template μπορεί να προσελκύσει τους αγοραστές - και τους κάνει να προτιμούν να αγοράσουν το ίδιο προϊόν από εσάς, και όχι από άλλους πωλητές, μόνο και μόνο επειδή το template σας μπορεί να φαίνεται πιο επαγγελματικό σε σχέση με άλλους.

Μέσα στη σελίδα "Uploader", πριν φορτώσετε ένα προϊόν, θα δείτε στην γραμμή template τέσσερα κουμπιά.

Set as default template - Ορίζει το πρότυπο που έχετε επιλέξει ως το προεπιλεγμένο πρότυπο.

Add new templates - Σας επιτρέπει να προσθέτετε νέα πρότυπα

Edit templates - Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε τα πρότυπά σας

Delete template - Διαγράφει το επιλεγμένο πρότυπο

Προσθήκη νέου προτύπου (Add New Templates)

  • Για τον τίτλο γράφετε: TITLE_HERE
  • Για την περιγραφή γράφετε: DESCRIPTION_HERE
  • Για τα χαρακτηριστικά(από το Amazon), γράφετε: FEATURES_HERE
  • Για την κύρια εικόνα, γράφετε: MAIN_IMAGE_HERE
  • Για τις διαστάσεις του προϊόντος, γράφετε: DIMENSIONS_HERE
  • Για τις διαστάσεις του πακέτου γράφετε: PACKAGE_HERE


Για να εισαγάγετε το νέο πρότυπο, κάντε κλικ στο κουμπί "Source" και επικολλήστε τον κώδικα HTML.

Επεξεργασία υπάρχοντων προτύπων (Edit Templates)

Η διαδικασία επεξεργασίας θα εκτελεστεί παρομοίως, αλλά πριν από την επεξεργασία θα πρέπει να επιλέξετε το πρότυπο που θέλετε να επεξεργαστείτε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα του προτύπου όπως επιθυμείτε.