Γιατί το template μου δεν οδηγεί στα σωστά link ?

Εάν στο template σας τα link δεν είναι σωστά, μπορείτε να τα αλλάξετε,
Πηγαίνετε στο μενού Uploader > Edit Templates.

Επιλέξτε το template που θέλετε να επεξεργαστείτε, και δώστε του ένα νέο όνομα, ώστε να μπορείτε να το αναγνωρίσετε πιο εύκολα μετά. 

Μετά μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε κάθε ένα από τα link, και να πατήσετε Edit Link σε κάθε ένα από τα υπάρχοντα Link.
Store | New Arrivals | Add to Favorite | View Feedback | Contact

Αφού διορθώσετε όλα τα λάθος link, πατήστε Save. 

Τώρα, το μόνο που απομένει είναι να αλλάξετε το template με το σωστό, στα υπάρχοντα listing σας.
Για να γίνει αυτό πηγαίνετε στη σελίδα
Active Listings > Bulk Change

Επιλέξτε το επιθυμητό template και πατήστε το "Apply to ALL Listings", και πατήστε το Save Settings.

Σημ: Η συγκεκριμένη διαδικασία θα διατηρήσει τον τίτλο των listing σας, αλλά θα αλλάξει την περιγραφή σε αυτή που είχε το προϊόν από το Amazon. Προσοχή : Εάν ΔΕΝ χρησιμοποιείτε το ίδιο template σε όλα τα listing σας, κάντε την ίδια διαδικασία για όσα template χρησιμοποιείτε, και για να το αλλάξετε μετά, κάντε επιλογή των listing σας, ανάλογα με το template που χρησιμοποιούν, μετά πατήστε Bulk Change, επιλέξτε το νέο template και τέλος απλώς Save Settings , χωρίς να πατήσετε το Apply to ALL Listings).