Αυτόματες παραγγελίες

Πώς να ρυθμίσετε το σύστημα των αυτόματοποιημένων παραγγελιών (Auto - Orders)

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο (στα αγγλικά) για να δείτε πώς να ρυθμίσετε το Order Processor, για να δουλεύετε τις παραγγελίες σας στον αυτόματο.