Το Orders Monitor είναι ένα σύστημα το οποίο προσαρμόζει την τιμή των listing σας σύμφωνα με το αν έχουν πωλήσεις ή όχι.

Αν ένα listing σταματήσει να έχει πωλήσεις, το σύστημα θα μειώσει την τιμή έτσι ώστε να αρχίσει και πάλι να πουλάει.

Ας δούμε πώς διαμορφώνεται αυτό το σύστημα:

Στο σύστημα πηγαίνετε από:

Monitors -> Orders Monitor
Πατήστε το μολύβι για να επεξεργαστείτε τη σελίδα.

Ας δούμε τις ρυθμίσεις που θα βρείτε στο monitor αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ παρακολουθείστε αυτό το βίντεο:
 

Καλές πωλήσεις!

Αν έχετε άλλες ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί σ' αυτό το άρθρο, ευχαρίστως να σας βοηθήσουμε στο support chat. 

Did this answer your question?